Bật lửa ZiPPO dùng xăng gì – Chia sẻ từ nhà sản xuất