Có nên mua bật lửa ZiPPO Armor tại Hà Nội đã qua sử dụng?