Lịch sử ra đời bật lửa ZiPPO qua các thời kỳ chia sẻ từ ZiPPO Việt Nam

Chỉ cần nghe từ ZiPPO, hầu như ai cũng biết đó là chiếc bật lửa. Nổi tiếng là vậy, nhưng lịch sử ra đời bật lửa ZiPPO như thế nào qua các thời kỳ,...