Có nên mua ZiPPO tại thị trường ZiPPO Bình Phước khi chưa rõ xuất xứ?