Có nên mua ZiPPO ở thị trường ZiPPO Vĩnh Long khi chưa rõ xuất xứ?