Tại sao thị trường ZiPPO Quảng Bình lại sôi động đến vậy?