Tại sao thị trường bật lửa ZIPPO Bradford lại sôi động đến vậy?