Thương hiệu Louis Vuitton – Biểu tượng khẳng định giá trị đẳng cấp