Tại sao thị trường thắt lưng Gucci lại sôi động đến vậy?