Tại sao thị trường bật lửa Dupont lại sôi động đến vậy?