Thắt lưng Gucci Rắn ở Hà Nội – Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam