Đã có đại lý ZiPPO tại thị trường ZiPPO Phú Yên chính thức hay chưa?

ZiPPO đã được những người đàn ông khắp nơi trên thế giới say mê sưu tầm từ giữa thế kỷ trước. Việt Nam phải nhiều năm sau mới được chiêm ngưỡng chiếc bật lửa...