Lịch sử thương hiệu Louis Vuitton qua từng giai đoạn – chia sẻ từ nhà sản xuất

Trải qua hơn 160 năm hình thành và phát triển, dẫu có rất nhiều những biến động thì Louis Vuitton ( viết tắt là LV) vẫn được biết đến là một trong những “ông...