Đã có đại lý thắt lưng Gucci tại Việt Nam chính thức hay chưa?