Tại sao bật lửa Dupont Việt Nam lại hút khách đến vậy?