Bật lửa Dupont là gì mà giá trị đến vậy? – Chia sẻ của người dùng