Có nên mua bật lửa S.T.Dupont đã qua sử dụng hay không?